Fotograaf Persoons
beschikt over alle apparatuur en vakkennis om de normen die gesteld worden voor internationale paspoorten, elektronische identiteitskaarten voor Belgen, rijbewijzen, kids-ID en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen te garanderen. Het maken van pasfoto's kan zonder afspraak (zie openingsuren). Het is aan te raden wanneer je komt met iemand die moeilijk te been is, om eerst telefonisch contact op te nemen.

Alle pasfoto's bestemd voor internationale paspoorten, elektronische identiteitskaarten voor Belgen, rijbewijzen, kids-ID en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen voldoen aan de fotomatrix conform de ICAO normen opgelegd door de Europese commissie.
Waarom deze strenge normen?
Bij grenscontroles wordt de foto vergeleken met de houder, soms met behulp van speciale software. Deze geautomatiseerde vergelijking tussen foto en persoon is maar mogelijk als de foto aan zekere vereisten voldoet. De Civil Aviation Organization - ICAO (de internationale luchtvaart organisatie) definieert deze vereisten. De foto in het document moet niet per se mooi zijn, hij moet in eerste instantie wel goedgelijkend zijn, van een hoge kwaliteit en ICAO-conform zijn en aan de vooropgestelde ISO/IEC 19794-5 standaard voldoen.

Belangrijkste kenmerken zijn:

- Formaat is 35mm x 45mm (bxh)
- Lengte van het gezicht (van kin tot kruin) is: tussen 31 en 36mm
- Voor pasfoto's voor alle opgesomde documenten is het verboden te lachen op de foto of mogen ook de tanden niet zichtbaar zijn. Alleen een neutrale blik telt.
- Er zijn echter enkele uitzonderingen zoals, kindjes jonger dan 6 jaar, beperkingen wegens fysieke-, medische- of godsdienstige redenen.

Speciale formaten zoals voor USA (5x5cm), Canada (5x7cm) of andere landen zijn eveneens mogelijk.  
Back to Top